Get In Touch

More Info

 

Factory Address: 台中市南區樹德一巷12號

No.12. Shu-de 1 Shian. South Area Taichung City, Taiwan. R.O.C.

Phone: (04) 2261-6826, 2262-6415

Fax: (04) 2261-9999